O nas

40 LAT DOŚWIADCZENIA

Gospodarstwo Pszczelarskie MRÓWKA to rodzinne gospodarstwo pszczelarskie, które rozpoczęło działalność w 1977 rok. Na początku były to tylko dwa pnie pszczele, a nasze pszczelarzenie przez pierwsze dwa lata miało charakter czysto hobbistyczny. W 1979 roku pasieka liczyła ok. 15 rodzin, a w roku 1981 już około 40-tu. Główne kierunkami prowadzonej działalności pszczelarskiej zmieniały się

Najpierw koncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu miodów wielokwiatowych, głównie wczesnych z sadów, rzepaku, akacji i kwiatów z łąk i lasów. W zależności od intensywności pożytków w okolicach pasiek stacjonarnych rodziny pszczele były i są przewożona na pożytki oddalone, w tym także do sadów na zapylanie jabłoni. W latach od 1981 do 1997 roku intensywnie pozyskiwano mleczko pszczele. Od 1981 roku do chwili obecnej pozyskujemy pyłek kwiatowy, który początkowo był w całości suszony a w chwili obecnej większość pozyskiwanego pyłku w formie świeżej jest mrożona, gdyż na taki właśnie pyłek posiadamy zbyt. Zbyt w takich ilościach, iż zajmujemy się także skupem pyłku mrożonego pod zapotrzebowania posiadanych odbiorców. W związku z załamaniem się rynku miodu w 1982 roku rozpoczęto poszukiwania odbiorców detalicznych i od tego roku cały pozyskiwany miód jest konfekcjonowany i sprzedawany w opakowaniach detalicznych.

W celu poprawienia stanu posiadanego pogłowia pszczół od ok. 1987 roku nasze gospodarstwo pszczelarskie rozpoczęło uczestniczyć w ocenie terenowej matek, a także rozpoczęliśmy hodowlę matek na potrzeby własne w oparciu o uznany materiał hodowlany z Polskich pasiek. W efekcie prowadzonych prac hodowlanych w związku z zainteresowaniem ze strony innych pszczelarzy od 2003 rozpoczęto hodowlę matek pszczelich także na sprzedaż. Początkowo wyhodowane matki rozprowadzane były głównie w odkładach

W 2005 roku rozpoczęliśmy w obrębie pasieki krzyżowniczy program hodowlany pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt dla linii  MDZ A W 2010 roku bazując na wcześnie realizowanym programie krzyżowniczym rozpoczęliśmy realizację programu doskonalącego pszczół dla rasy Kraińskiej linii M1. Od tego momentu zachęcamy innych pszczelarzy do współuczestniczenia w realizacji tych programów hodowlanych poprzez dokonywanie oceny naszych pszczół.

W chwili obecnej nasze gospodarstwo pszczelarskie składa się z ok. 500 pni rozmieszczonych na 8 pasieczyskach.

Gospodarstwo Pszczelarskie MRÓWKA w 2016 roku otrzymało wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.