Poddawanie matek

Do rodzin

W rodzinie w której zamierzamy osadzić nową- młodą matkę starą matkę zamykamy w klateczce 5-7 dni przed planowanym poddaniem nowej matki. Bezpośrednio po zabraniu starej matki z ula nie późnij jednak niż po 4-5 godzinach od osierocenia poddajemy w klateczce wraz z pszczołami towarzyszącymi młodą matkę. Umieszczamy ją w środku gniazda rodziny osieroconej. Należy zwrócić uwagę by ciasto w klateczce było na jej dole co pozwoli uniknąć rozlania się ciasta po klateczce i przyklejenia do niego matki. Szerokość uliczki między plastrami powinna być na tyle duża by pszczoły miały swobodny dostęp do otworów klateczki. Na dziewiąty dzień od zaizolowania starej matki czyli na trzeci/czwarty dzień od poddania klateczki z młodą matką, - przeglądamy dokładnie gniazdo i niszczymy wszystkie mateczniki. O ile stwierdzamy że nie ma czerwiu niezasklepionego i jesteśmy pewni że usunęliśmy wszystkie mateczniki to odblokowujemy komorę pokarmową klateczki w celu umożliwienia uwolnienia młodej matki.

Po pięciu dniach sprawdzamy przyjęcie matki.

Do odkładów

Tworzymy odkład z trzech/czterech wcześniej przygotowanych ramek z czerwiem zasklepionym i pszczołami. Do takiego odkładu poddajemy w klateczce wraz z pszczołami towarzyszącymi młodą matkę. Umieszczamy ją między plastrami. Należy zwrócić uwagę by ciasto w klateczce było na jej dole co pozwoli uniknąć rozlania się ciasta po klateczce i przyklejenia do niego matki. Szerokość uliczki między plastrami powinna być na tyle duża by pszczoły miały swobodny dostęp do otworów klateczki. Na drugi/trzeci dzień od poddania klateczki z młodą matką, - przeglądamy dokładnie ramki by sprawdzić czy nie ma mateczników a znalezione mateczniki niszczymy. O ile stwierdzamy że nie ma czerwiu niezasklepionego i jesteśmy pewni że usunęliśmy wszystkie mateczniki to odblokowujemy komorę pokarmową klateczki w celu umożliwienia uwolnienia młodej matki..

Po pięciu dniach sprawdzamy przyjęcie matki.

Poddawanie matek sztucznie unasienionych

Poddawanie matek sztucznie unasienionych zwłaszcza takich o nie sprawdzonym czerwieniu wiąże się z dużo większym ryzykiem ich utraty, dlatego konieczna jest w tym przypadku szczególna ostrożność. W odniesieniu do tych matek uwalniają je powinniśmy być pewni że:

  • w ulu nie ma żadnych niezasklepionych larw,
  • zerwaliśmy wszystkie mateczniki,
  • pszczoły chcą przyjąć matkę.

Jak interpretować reakcję pszczół na matkę w klateczce po 1-3 dobach od poddania:

  • klateczka czysta lub oklejona woskiem, pszczoły „kleją się” do klateczki lub nawet do ręki pszczelarza -  sytuacja dobra można pozostawić młodą matkę do uwolnienia,
  • klateczka czysta pszczoły spokojne/obojętne – należy ocenić sytuację i zachowanie pszczół - przeważnie można pozostawić młodą matkę do uwolnienia,
  • klateczka ma otwory zakitowane propolisem – sytuacja raczej negatywna, zazwyczaj pszczoły i matka w klateczce już nie żyją,
  • klateczka czysta lub nieco oklejona ale pszczoły agresywne, czasami wygląda jakby gryzły klateczkę – sytuacja nie dobra, należy wyjaśnić czy w ulu nie ma innej matki, czy nie wygryzł się gdzieś matecznik, - w tej sytuacji najlepiej klateczkę z młodą matką zabrać a tutaj wyjaśnić sytuację.