Podsumowanie rajdu w obronie pszczół z 2017 roku

W dniu 08 lutego 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie uczestniczyliśmy w Konferencji podsumowującej zorganizowany w 2017 roku RAJD W OBRONIE PSZCZÓŁ.
Założenia Rajdu dotyczace propagowania informacji o pszczołach, pszczelarstwie i potrzebie ochrony zapylaczy zostały zrealizowane, - a formy przekazu zostały bardzo pozytywnie odebrane przez społeczeństwo.
Na Konferencji w podsumowaniu podziękowano wszystkim którzy włączyli się w to działanie zrealizowane w całości z środków własnych uczestników, środków własnych organizacji i organizatorów lokalnych eventów, przy wsparciu ze strony branżowych firm pszczelarskich.

Liczbę aktywnych uczestników w działaniach lokalnych oszacowano na poziomie 10000 – 15000 osób jednak reakcja mediów i społeczeństwa była dla wszystkich miłym zaskoczeniem.

Po konferencji odbyło się na terenie SGGW spotkanie towarzyskie uczestników i organizatorów rajdu.