Poznańskie gzuby

W dniu 05 grudnia 2017 roku Gospodarstwo Pszczelarskie MRÓWKA wsparło uczniów klasy III B Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu w działaniach mających na celu poznawanie tajników pracy pszczelarza i rolę pszczół. Dzieci w ramach konkursu „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” realizują działanie “POZNAŃSKIE GZUBY RATUJĄ ZIEMIĘ OD ZGUBY” - jednym z elementów działania jest zapoznanie się z rolą pszczół jako zapylaczy. W ramach przeprowadzonej pogadanki i dyskusji dzieci poznały rolę owadów zapylających w środowisku naturalnym i ich wpływ na różnorodność produktów jakie trafiają na nasze stoły. Dlatego powinniśmy chronić pszczoły i skupić się na propagowaniu zachowań mających na celu ochronę tych owadów. Więcej informacji na stronie: http://www.sp88.pl/pl/aktualnosci/1253#prettyPhoto